Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

Νομοθετικές Διατάξεις

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι

Λέξεις Αναζήτησης
Έτος Έκδοσης Αριθμός ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ Κατηγορία
Μέθοδος Aναζήτησης
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0000 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
#819, δημοσίευση στις 14/12/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0000 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
#820, δημοσίευση στις 14/12/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0000 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
#821, δημοσίευση στις 14/12/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
#824, δημοσίευση στις 14/12/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
#825, δημοσίευση στις 14/12/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1141 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1084529/570/Τ&Ε.Φ./ ΠΟΛ 1106/5.9.2007 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
#827, δημοσίευση στις 30/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1140 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
#828, δημοσίευση στις 30/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1138 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ), ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΣΩ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
#826, δημοσίευση στις 28/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1135 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 1098584/1805/Τ & Ε.Φ./ ΠΟΛ 1268/09-12- 2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΜΕΣΩ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
#817, δημοσίευση στις 14/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1109071 ΠEΡΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 844/1978 (ΦΕΚ 227 Α΄)
#818, δημοσίευση στις 14/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1105165 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ» Η «ΚΟΜΜΕΝΗΣ» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
#816, δημοσίευση στις 12/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1130 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν.3296/2004 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ
#815, δημοσίευση στις 6/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1128 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
#813, δημοσίευση στις 1/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1127 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ 1081900/6795-20/0016/ΠΟΛ.1102/29-8-2007 (ΦΕΚ Β΄- 1745/31-8-07), ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α., ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΝΕΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
#814, δημοσίευση στις 1/11/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1126 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007
#811, δημοσίευση στις 30/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1126 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007
#812, δημοσίευση στις 30/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1125 ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ
#808, δημοσίευση στις 25/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1124 ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ
#809, δημοσίευση στις 25/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1123 ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ Η' ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΩΝ
#810, δημοσίευση στις 25/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1121 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ
#807, δημοσίευση στις 23/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1118 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
#806, δημοσίευση στις 19/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1120 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ STANDS ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
#805, δημοσίευση στις 18/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1097919 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
#804, δημοσίευση στις 14/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1114 ΑΡΘΡΟ 86 Ν.3606/07 (Φ.Ε.Κ. 195Α)
#803, δημοσίευση στις 12/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1115 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ) ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.
#802, δημοσίευση στις 9/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1112 ΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΏΡΩΝ ΑΥΤΟΥ
#801, δημοσίευση στις 5/10/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1111 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
#800, δημοσίευση στις 28/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1110 Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
#786, δημοσίευση στις 22/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1109 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#785, δημοσίευση στις 20/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1109 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#799, δημοσίευση στις 20/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1089 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων.
#767, δημοσίευση στις 11/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1091 Υπουργική απόφαση με διορθώσεις αντικειμενικών αξιών.
#768, δημοσίευση στις 11/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1086267 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ)
#797, δημοσίευση στις 6/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1082700 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
#798, δημοσίευση στις 6/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1103 Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2006 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
#779, δημοσίευση στις 5/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1104 Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που αντιμετωπίζουν οι επιτηδευματίες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
#780, δημοσίευση στις 5/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1106 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων
#781, δημοσίευση στις 5/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1107 Έκπτωση από το εισόδημα των φορολογουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλουν ως δωρεές υπέρ των πυρόπληκτων.
#782, δημοσίευση στις 5/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1104 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
#795, δημοσίευση στις 5/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1103 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
#796, δημοσίευση στις 5/9/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1102 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α., ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
#791, δημοσίευση στις 29/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1101 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2007
#792, δημοσίευση στις 29/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1100 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ
#793, δημοσίευση στις 29/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1082214 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.1.2007 ΕΩΣ 30.6.2007 ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31.8.2007
#794, δημοσίευση στις 29/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1100 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των Φυσικών ή Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών
#776, δημοσίευση στις 29/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1101 Αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν από τις πυρκαγιές στην χώρα μας τον Αύγουστο του 2007
#777, δημοσίευση στις 29/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1102 Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
#778, δημοσίευση στις 29/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1080827 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
#790, δημοσίευση στις 22/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1098 Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων
#775, δημοσίευση στις 9/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1098 Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο: α) των ρυθμίσεων των διπλωματικών και Προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες των εγκατεστημένων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή των γραφείων αυτών και του προσωπικού τους. - Τύπος και περιεχόμενο της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ καθώς και των λοιπών σχετικών εντύπων
#774, δημοσίευση στις 8/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1096 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2007-2008, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
#772, δημοσίευση στις 7/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1096 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2007-2008, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
#773, δημοσίευση στις 7/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1095 Εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα του φορολογούμενου
#771, δημοσίευση στις 2/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΧΕΔΙΟ 0000 Σχέδιο Νόμου για «Αύξηση Συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»
#783, δημοσίευση στις 2/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΧΕΔΙΟ 0000 Σχέδιο Νόμου για τη διαχείριση των Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ)
#784, δημοσίευση στις 2/8/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1092 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που προέρχονται από τη μεταβίβαση ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και των τόκων από εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις.
#769, δημοσίευση στις 27/7/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΧΕΔΙΟ 0000 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
#764, δημοσίευση στις 19/7/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1094 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από ΦΠΑ κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 (περ.α, παρ.1) του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000)
#770, δημοσίευση στις 9/7/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1088 Κοινοποίηση της 515/2006 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με το εάν, βάσει μόνο Πρακτικού Ασφαλιστικών Μέτρων Πρωτοδικείου, μπορεί να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών από υιό ή σύζυγο φορολογουμένου για λογαριασμό του πατέρα ή συζύγου και ταυτόχρονα να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών με το ίδιο αντικείμενο και στον ίδιο χώρο στο όνομα του υιού.
#766, δημοσίευση στις 29/6/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1087 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TAXISNET.
#763, δημοσίευση στις 28/6/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1085 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/4.4.07 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
#761, δημοσίευση στις 15/6/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1086 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 43/2007 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ., ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.
#762, δημοσίευση στις 13/6/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1081 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».
#760, δημοσίευση στις 22/5/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1079 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
#758, δημοσίευση στις 16/5/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1080 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.
#759, δημοσίευση στις 16/5/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1077 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
#756, δημοσίευση στις 15/5/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1078 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18-11-2005 (ΦΕΚ 1671/ΤΒ΄/30-11-2005) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΠΟΛ 1141/2005) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).
#757, δημοσίευση στις 10/5/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1099747  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
#754, δημοσίευση στις 3/5/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1099747 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
#755, δημοσίευση στις 3/5/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΝΟΜΟΣ 3556 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
#711, δημοσίευση στις 30/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1074 ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ Ο.Α.Ε.Δ. ΩΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ Η ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΕΙΔΙΚΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
#739, δημοσίευση στις 27/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1039493 ΑΠΟΦΑΣΗ 1039493: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ε1, Ε5), ΤΩΝ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (Ε2, Ε3 ΚΑΙ Ε9) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
#710, δημοσίευση στις 20/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1070 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
#704, δημοσίευση στις 18/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1071 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3554/2007 (ΦΕΚ 80 Τ. Α΄) «ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
#705, δημοσίευση στις 18/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1072 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 537/2006 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ
#709, δημοσίευση στις 16/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΝΟΜΟΣ 3554 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
#695, δημοσίευση στις 16/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1037576 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
#753, δημοσίευση στις 13/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1068 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007.
#702, δημοσίευση στις 12/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1069 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2601/1998 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν.3299/2004, ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ.
#703, δημοσίευση στις 11/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1066 ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
#700, δημοσίευση στις 11/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1067 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Μ'ΑΥΤΕΣ.
#701, δημοσίευση στις 11/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1066 ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
#737, δημοσίευση στις 11/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1067 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Μ'ΑΥΤΕΣ
#738, δημοσίευση στις 11/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1065 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
#699, δημοσίευση στις 4/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1065 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
#715, δημοσίευση στις 4/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1064 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ.
#716, δημοσίευση στις 3/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1064 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν. 3296/2004 ΠΕΡΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ.
#698, δημοσίευση στις 3/4/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1062 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Φ.Μ.Υ.).
#696, δημοσίευση στις 30/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1063 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015).
#697, δημοσίευση στις 30/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1063 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΈΝΤΥΠΟ Ε7-Φ-01.015).
#717, δημοσίευση στις 30/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1062 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(Φ.Μ.Υ.).
#718, δημοσίευση στις 30/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1033610 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
#741, δημοσίευση στις 30/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1033610  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
#742, δημοσίευση στις 30/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1034552 ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007.
#743, δημοσίευση στις 30/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1060 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2007.
#719, δημοσίευση στις 28/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1060 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Α.Π. ΕΤΟΥΣ 2007
#689, δημοσίευση στις 28/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΝΟΜΟΣ 3550 ΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3299/2004 «ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
#694, δημοσίευση στις 26/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΟΔΗΓΙΕΣ 0000 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
#682, δημοσίευση στις 25/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΟΔΗΓΙΕΣ 0000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
#683, δημοσίευση στις 25/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΟΔΗΓΙΕΣ 0000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
#684, δημοσίευση στις 25/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΟΔΗΓΙΕΣ 0000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
#685, δημοσίευση στις 25/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1057 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ: 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
#687, δημοσίευση στις 23/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1056 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ1005/2005 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
#688, δημοσίευση στις 23/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1057 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
#722, δημοσίευση στις 23/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1056 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ1005/2005 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
#723, δημοσίευση στις 23/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1059 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν. 3408/2005 ΚΑΙ Ν.3457/2006.
#720, δημοσίευση στις 22/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1058 ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
#721, δημοσίευση στις 22/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1030397 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
#686, δημοσίευση στις 22/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΟΔΗΓΙΕΣ 0000 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2007
#681, δημοσίευση στις 22/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1054 KΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006.
#724, δημοσίευση στις 21/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1053 ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.
#725, δημοσίευση στις 20/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1052 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3522/2006 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
#726, δημοσίευση στις 15/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1051 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 530/2006 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΣΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
#727, δημοσίευση στις 14/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1050 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ Ν. 2084/1992.
#728, δημοσίευση στις 14/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1048 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.
#730, δημοσίευση στις 12/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1048 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.
#674, δημοσίευση στις 12/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1049 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20, 21 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ Ν. 3522/06 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ.
#675, δημοσίευση στις 8/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1052 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3522/2006 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
#676, δημοσίευση στις 8/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1046 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.
#673, δημοσίευση στις 8/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1046 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.
#731, δημοσίευση στις 8/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1049 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20, 21 ΚΑΙ 25 ΤΟΥ Ν. 3522/06 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ.
#729, δημοσίευση στις 8/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1044 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ.
#733, δημοσίευση στις 2/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1043 ΑΓΡΟΤΙΚΑ - 54 ΝΟΜΟΙ - ΤΕΛΙΚΟ 2007
#734, δημοσίευση στις 2/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1021201 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ»
#744, δημοσίευση στις 1/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1042 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ 1/3/2007
#745, δημοσίευση στις 1/3/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1045 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.
#732, δημοσίευση στις 28/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1045 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ.
#672, δημοσίευση στις 28/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1033 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
#667, δημοσίευση στις 27/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1035 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1144814/26361/30-12-98, ΠΟΛ. 1310 (ΦΕΚ.1328/Β/31-12-98) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.
#668, δημοσίευση στις 27/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1036 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
#669, δημοσίευση στις 27/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1037 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ', ΠΟΛ 1033/27-02-2007, 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ', ΠΟΛ 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ', ΠΟΛ 1036/27-02-2007, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
#670, δημοσίευση στις 27/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1041 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ
#735, δημοσίευση στις 27/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1040 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
#736, δημοσίευση στις 27/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1020469  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
#746, δημοσίευση στις 27/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1020584 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ ΣΤΗ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ).
#747, δημοσίευση στις 27/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1031 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Η ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (TAXISΝΕΤ) ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31-12-2006.
#748, δημοσίευση στις 23/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1032  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 53437/22.9.2006 ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΛ.Γ.Α ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
#749, δημοσίευση στις 23/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1028 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007.
#665, δημοσίευση στις 23/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1025 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΈΝΤΥΠΟ Ε7-Φ-01.015) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟ , ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
#662, δημοσίευση στις 22/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1026 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ.
#663, δημοσίευση στις 22/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1027 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Φ.Μ.Υ. - ΈΝΤΥΠΟ Ε12-Φ-01.015Α) ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ.
#664, δημοσίευση στις 22/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1029  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ.Α’/22-12-06) «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
#750, δημοσίευση στις 22/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1030 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ – ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39Α ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.
#666, δημοσίευση στις 21/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1014848 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΣΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΦΡΑΣΗ «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ»
#752, δημοσίευση στις 16/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1024 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 27-35 ΤΟΥ Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006) «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.2523/1997) ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ (Ν. 1809/1988) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ.
#661, δημοσίευση στις 15/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1024 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Β.Σ. ΚΒΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
#653, δημοσίευση στις 15/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0000 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
#822, δημοσίευση στις 14/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0000 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ε.Τ.ΑΚ. ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
#823, δημοσίευση στις 14/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Δ.Φ.Α.) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΓΑΓΕΙ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟ Ν.3299/2004.
#660, δημοσίευση στις 13/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (Ε3) ΚΑΙ Β) ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε, Ε.Ε, ΚΛΠ (Ε5).
#658, δημοσίευση στις 8/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1018 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
#656, δημοσίευση στις 7/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1019 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΞΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007 ΚΑΙ 2008
#657, δημοσίευση στις 5/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1021 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Α ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ Ν.2743/1999, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (ΠΡΩΗΝ Ν.438/1976).
#659, δημοσίευση στις 5/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1043 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 (ΧΡΗΣΗ 2006)
#671, δημοσίευση στις 3/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 0000 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΒΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - Γιάννης Τζίμας
#654, δημοσίευση στις 1/2/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1014 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.2238/1994, ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ.
#649, δημοσίευση στις 31/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1086426 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13 ΕΩΣ 17 ΤΟΥ Ν.3296/2004
#648, δημοσίευση στις 30/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1013 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΗΜ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛ.1314/1998
#751, δημοσίευση στις 26/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.
#647, δημοσίευση στις 23/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1006761 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.7.2006 ΕΩΣ 31.12.2006
#642, δημοσίευση στις 23/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1008 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ ν. 3522/06 (ΦΕΚ Α 276/22.12.06). ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
#516, δημοσίευση στις 18/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1010 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ
#645, δημοσίευση στις 18/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1009 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ
#646, δημοσίευση στις 18/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1005922 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
#644, δημοσίευση στις 16/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1004500 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1073/2004
#587, δημοσίευση στις 12/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1005 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 1078/1980, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
#515, δημοσίευση στις 11/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1003 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΡΑΝΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2007
#514, δημοσίευση στις 8/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1004 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 10, ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν. 3481/2006 – ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΩΝ (M.E.)
#513, δημοσίευση στις 5/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1114395 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ
#585, δημοσίευση στις 5/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΑΠΟΦΑΣΗ 1002230 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007
#586, δημοσίευση στις 5/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)
ΠΟΛ 1001 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
#512, δημοσίευση στις 3/1/2007
προβολή συζητήσεων | σχετικές διατάξεις (#)

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0