Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

Δημοσίευση στοιχείων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανάρτηση στοιχείων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012

Αναφορικά με την δημοσίευση στοιχείων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012, σας γνωρίζουμε ότι, τα επικαιροποιημένα δεδομένα (με το β' τρίμηνο του 2012) διαμορφώθηκαν ως εξής:

V ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ (27-6-2012)   45.556
Παραβάσεις Πλήθος
έως 10.000 25.091
10.001 έως 50.000 10.973
50.001 έως 100.000 3.068
100.001 έως 500.000 4.581
από 500.001 1.843
Σύνολο 45.556
VI ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 31.3.2012)   180.935
Δ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 158.183
Δ.ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΟΝΟ ΕΦΕΣΕΙΣ) 18.242
ΣΤΕ (ΜΟΝΟ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ) 2.994
VII ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Β' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012   1.771
VIII ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   4,77%
ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 13.202.692.452
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 630.671.861


1. Στην ανωτέρω περίπτωση (V) περιλαμβάνονται μόνο προσφυγές που έχουν δοθεί από το Υποσύστημα TAXIS α) Κ.Β.Σ. β) Φ.Π.Α. γ) Λοιπών φόρων και δ) από τα Δ.Ε.Κ. (μόνο για τα δυο πρώτα τρίμηνα του 2012 συνολικά 38 υποθέσεις). Δεν περιλαμβάνονται δηλαδή υποθέσεις Εισοδήματος, Κεφαλαίου κ.λ.π.. Αναλυτικότερα 29315 προσφυγές αφορούν τον Κ.Β.Σ. 15632 προσφυγές αφορούν τον Φ.Π.Α. και 571 αφορούν άλλους φόρους.

2. Στην ανωτέρω περίπτωση (VI) δεν περιλαμβάνονται οι εφέσεις του α' τριμήνου 2012. 

3. Στην ανωτέρω περίπτωση (VII) περιλαμβάνονται μόνο οι προσφυγές που κατατέθηκαν το β' τρίμηνο 2012.

4. Στην ανωτέρω περίπτωση (VΙΙΙ) το ποσοστό ανάκτησης:

α) Εμπεριέχει και το καταβληθέν ποσό της προβεβαίωσης κατά την άσκηση των εκκρεμών προσφυγών για τις οποίες δεν έχει δοθεί αναστολή καταβολής του εν λόγω ποσού με δικαστική απόφαση.

β) Το ποσοστό είναι σημαντικά μειωμένο λόγω της βεβαίωσης ποσού 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 27/612012 μετά από οριστική δικαστική απόφαση για πρόστιμο ΚΒΣ στην εταιρία "Ακρόπολις Χρηματιστηριακή" (που δεν έχει εισπραχθεί-ούτε και το 10% της προβεβαίωσης κατά την άσκηση της προσφυγής).

γ) Τα επιδικασθέντα και εισπραχθέντα ποσά είναι όλα όσα έχουν καταχωρηθεί στο ΤΑΧΙS καθ' όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του.

5. Οι εκκρεμείς υποθέσεις μέχρι 31.12.2011 (156649 προσφυγές και 18242 εφέσεις) δεν φαίνεται να βαίνουν μειούμενες (παρότι το πρώτο εξάμηνο του 2012 δικάστηκαν 3773 υποθέσεις), επειδή έγινε εντός του τρέχοντος έτους καταχώριση εκκρεμοτήτων τόσο εξαιτίας της κατάργησης των ΠΕΚ που δεν ήταν μηχανογραφημένα, όσο και της συγχώνευσης των ΔΟΥ.

6. Όλα τα δεδομένα έχουν δοθεί με ημερομηνία αναζήτησης στην κεντρική βάση της Γ.Γ.Π.Σ την 28/6/2012.

7. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι σχετικά ακριβή με την επιφύλαξη ότι οι Δ.Ο.Υ χρησιμοποιούν ορθώς τα υποσυστήματα και τα ανάλογα πεδία του ΤΑΧΙS.

8. Η διαφοροποίηση των στοιχείων που δίδονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλεται στο διαφορετικό χρόνο καταχώρισης των υποθέσεων αλλά και σε διαφορετική χρονική περίοδο ανάκτησης.
Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0