Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

Δημόσια διαβούλευση για το μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 

ΔημόσιαδιαβούλευσηγιατομορφότυποτουΗλεκτρονικούΤιμολογίου

Έναςαπότουςκύριουςστόχουςμαςιδιαίτερααυτήτηδύσκοληπερίοδο, είναιηδημιουργίατωνπροϋποθέσεωνπουθακάνουντηχώραπιοανταγωνιστική,πιοφιλικήπροςτιςεπιχειρήσειςκαιελκυστικήσεξένεςεπενδύσεις. Γιανατοπετύχουμεαυτό,αξιοποιούμεεργαλείαπουμαςπαρέχειηπληροφορική,γιαναβελτιώσουμεκαινααπλοποιήσουμετουςκανόνεςμετουςοποίουςλειτουργούνσήμεραοιεπιχειρήσεις.

Τοηλεκτρονικότιμολόγιοσυμπεριλαμβάνεταιστιςμεγάλεςτεχνολογικέςαλλαγέςπουέχουνήδηαρχίσειναυλοποιούνταικαιθαφέρειμιασειράαπόοφέλητόσοσεεπίπεδοδιαφάνειαςόσοκαισεεπίπεδοδιευκόλυνσηςτωνεπιχειρήσεων.

Μεαυτήτηφιλοσοφία, διαμορφώθηκετομορφότυποτουΗλεκτρονικούΤιμολογίουπουτίθεταισεδιαβούλευση, καικαλούμετουςπολίτεςκαιτουςφορείςτηςαγοράςνακαταθέσουντηγνώμητους, καιναανταποκριθούνσεαυτήμαςτηνπροσπάθεια.

Διαβάστετηδιαβούλευσηκαισυμμετέχετεεδώ:
http://www.opengov.gr/minreform/?p=412
Καταληκτικήημερομηνίαείναιη 10ηΑπριλίου 2012.
Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0