Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Π.Υ.Σ 6/2012

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 
Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Π.Υ.Σ 6/2012
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ* ΔΙΑΡΚΕΙΑ έως
Απορρυπαντικών Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Απορρυπαντικών όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 49/7.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11310/656/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010 31/12/2011
Αργυροχρυσοχοΐας ΔΑ 7/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων άμεσα στην Διαδικασία Παραγωγής, Επεξεργασίας και Επισκευής Προϊόντων Αργυροχρυσοχοίας και Λοιπών Πολυτίμων Μετάλλων, καθώς και στην Διαδικασία Κατασκευής και Επισκευής Ωρολογίων ή Τμήματα Άλλων Επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/25.2.2011 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11324/670/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 25.2.2011 31/12/2012
Βαφεία-Καθαριστήρια Σ.Σ.Ε. (19.6.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2009, των εργαζομένων στα βαφεία καθαριστήρια-μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 36/30.6.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 25791/2121/18.8.2009 (ΦΕΚ Β 1775/26.8.2009) Υποχρεωτική από: 30.6.2009  14/02/2013
Βυρσοδεψεργατών Σ.Σ.Ε. (18.6.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Βυρσοδεψεργατών-τριών όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 32/24.6.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 31189/2681/2.11.2009 (ΦΕΚ Β 2331/11.11.2009) Υποχρεωτική από: 24.6.2009 14/02/2013
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 56/17.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11346/692/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 4.1.2011 31/12/2011
Δερματίνων ειδών Σ.Σ.Ε. (10.4.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών, γαντοποιίας, κιβωτοποιίας δερματίνων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερματίνων ειδών και ειδών ταξιδιού όλης της χώρας  ΠΚ. Υπ. Απασχ:19/13.4.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 9881/967/18.5.2010 (ΦΕΚ Β 753/1.6.2010) Υποχρεωτική από: 13.4.2009  14/02/2013
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σ.Σ.Ε. (22.9.2010) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας. (βλπ Ν.4024/11) Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 26/23.9.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11303/649/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 23.9.2010 14/02/2013
Διαγνωστικών κέντρων Δ.Α.20/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών κλινικών, νευροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της χώρας. Π.Κ. Υπ.Εργασίας:12/22.11.2011   14/02/2013
Δικηγορικών γραφείων (Αθηνών, Πειραιά, Θεσ/νίκης) Δ.Α. 53/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας στα Γραφεία των Δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 34/14.11.2008   14/02/2013
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010-2011-2012 (15.7.2010) (τριετής) (βλπ 4601/304/12.3.2012  εγκύκλιο Υπ.Εργ.) Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης 14/16.7.2010)  Υποχρεωτική (βλπ. άρθρο 8§1 Ν. 1876/90) 31/12/2012 βλπ Ν.1876/90
Εκδοτικών Οίκων, Βιβλιοπωλείων κλπ.
Σ.Σ.Ε. (14.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 59/21.12.2010   31/12/2011
Εμπορικών επιχειρήσεων (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΟΙΥΕ) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (4.3.2011) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας». Πρ. Καταθ. Υπ. Εργασία και Κοιν. Ασφάλισης 14/17.3.2011   14/02/2013
Εμπορικών επιχειρήσεων (ΣΕΛΠΑ) Σ.Σ.Ε. (9.1.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας των επιχειρήσεων που είναι μέλη του ΣΕΛΠΕ Πράξη Κατ. Υπ. Εργασίας:2/26.1.2012   14/02/2013
Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ.
Δ.Α. 36/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 19/2.8.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11330/676/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 2.8.2010 14/02/2013
Ζαχαρωδών προϊόντων Σ.Σ.Ε. (29.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Προσωπικού Βιομηχανικών -Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων καθώς και λοιπών Εργαστηρίων Ζαχαρωδών Προϊόντων όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 20/6.8.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11302/648/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 6.8.2010 31/12/2011
Ζυμών αρτοποιΐας Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμύλου-Αμυλοσακχάρου-Φρουκτολίνης όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 43/7.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11317/663/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010 31/12/2011
Ζωοτροφών Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών παραγωγής Ζωοτροφών και Πτηνοτροφών όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 46/7.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11314/660/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010 31/12/2011
Ιματισμού Σ.Σ.Ε. (11.6.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιϊας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το έτος 2009  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 33/24.6.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24086/1955/24.7.2009 (ΦΕΚ Β 1591/4.8.2009) Υποχρεωτική από: 24.6.2009 14/02/2013
Ιχθυολόγων Σ.Σ.Ε. (29.12.2010) για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας (τριετής) Π.Κ.Υπ.Εργασίας 37/25.11.2011   14/02/2013
Καθαριστριών -στών Βιομηχανίας Σ.Σ.Ε. (23.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Καθαριστών και Καθαριστριών που απασχολούνται στις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης (διετής)  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 4/20.1.2011 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11334/680/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011 31/12/2012
Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ΔΑ 10/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/5.4.2011 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11323/669/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 5.4.2011 14/02/2013
Καθηγητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων Δ.Α. 31/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας (βλπ Ν.682/77) Π.Κ. Υπ. Εργ. 18/7.7.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11331/677/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 7.7.2010  (βλπ Ν.682/77) βλπ Ν.682/77
Καθηγητών τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης Σ.Σ.Ε. (20.12.2010) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  Π.Κ. Υπ. Εργ. 9/1.2.2011 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11333/679/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.2.2011 14/02/2013
Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης ΔΑ 42/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 21/29.9.10 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 1418/121/25.12.2011 (ΦΕΚ Β 276/20.2.2011) Υποχρεωτική από: 29.9.2010 14/02/2013
Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών ΔΑ 5/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα ιδιωτικά Κέντρα Καθηγητών Ξένων Γλωσσών όλης της χώρας  Π.K. Υπ. Εργ. 3/14.2.11   14/02/2013
Καπνεργατών ΣΣΕ (27.3.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας ΠΚ. Υπ. Απασχ: 10/2.4.2008 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 37844/1970/22.5.2008 (ΦΕΚ Β 1020/2.6.2008) Υποχρεωτική από: 2.4.2008 31/12/2008
Κεραμοποιίας Σ.Σ.Ε. (21.1.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Κεραμοποιών όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/25.1.2011 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11350/696/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.2.2011 31/12/2012
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών Σ.Σ.Ε. Σ.Σ.Ε.(2.8.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης - Οπτικοακουστικού Τομέα  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 18/4.8.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11301/647/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 4.8.2010 14/02/2013
Κινηματογράφων
Δ.Α. 24/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις κινηματογραφικές επιχειρήσεις όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Εργ. 16/12.1.12   14/02/2013
Κλινικών ΔΑ 20/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιδιωτικών κλινικών, νευροψυχιατρικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, οίκων ευγηρίας όλης της χώρας. Π.Κ. Υπ. Εργασίας:12/22.11.2011   14/02/2013
Κλωστοϋφαντουργίας
ΔΑ 18/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας, και των απασχολουμένων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων σε εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας για το έτος 2009  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/9.7.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26002/2140/24.8.2009 (ΦΕΚ Β 1811/1.9.2009) Υποχρεωτική από: 9.7.2009 14/02/2013
Κονσερβοποιίας & αλιπάστων Σ.Σ.Ε. (2.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιϊας και αλιπάστων όλης της χώρας Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 1/5.1.2011 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11347/693/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 19.4.2011  14/02/2013
Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης) Σ.Σ.Ε. (16.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προϊόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Εργασίας 63/28.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11342/688/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 28.12.2010 14/02/2013
Κυτιοποιίας Σ.Σ.Ε. (7.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 43/24.7.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 489/77/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 24.7.2009 14/02/2013
Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες) Δ.Α. 51/09 για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Eργατοτεχνιτών-τριών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Εργ. 31/27.11.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4726/493/11.3.2010 (ΦΕΚ Β 342/30.3.2010) Υποχρεωτική από: 27.11.2009 14/02/2013
Λιθογράφων Δ.Α. 33/2009 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, στα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας Π.Κ. Υπ. Απασχ. 19/5.8.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4725/492/11.3.2010 (ΦΕΚ Β 342/30.3.2010) Υποχρεωτική από: 5.8.2009 14/02/2013
Λιπασμάτων Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας (εκτός ΑΕΕΧΠΛ και Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων Ν. Καρβάλης) (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 47/7.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11318/664/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010 31/12/2011
Λογιστών Δ.Α. 45/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/2.11.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 580/89/13.1.2010 (ΦΕΚ Β 44/21.1.2010) Υποχρεωτική από: 2.11.2009
31/12/2009
Μαρμάρου κοπή Δ.Α. 50/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών- εργατριών που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρου όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Εργ. 30/23.11.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 409/67/11.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 18.12.2009 14/02/2013
Μαρμαροψηφίδων Δ.Α. 53/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας  Π.Κ.Υπ. Εργ. 33/27.11.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 5062/519/15.3.2010 (ΦΕΚ Β 337/29.3.2010) Υποχρεωτική από: 27.11.2009 14/02/2013
Μωσαϊκών - Πλακών Δ.Α. 57/09 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μωσαϊκών πλακών, τσιμεντοπλακών, πλακών μάλτας και πλακοποιών όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Εργ. 35/22.12.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 5063/520/15.3.2010 (ΦΕΚ Β 337/29.3.2010) Υποχρεωτική από: 22.12.2009 14/02/2013
Ξεναγών όλης της χώρας ΣΣΕ(28.7.2009)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών όλης της χώρας (ΠΟΕΤ) Π.Κ. Υπ. Απασχ:47/29.7.2009   14/02/2013
Ξενοδοχοϋπαλλήλων (όλης της χώρας) Σ.Σ.Ε. (22.7.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (τριετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 21/6.8.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11351/694/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 6.8.2010 31/12/2012
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων Σ.Σ.Ε. (2.8.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Χανίων (τριετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας:30/4.10.2010   31/12/2012
Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων Σ.Σ.Ε. (12.5.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 26/13.5.2011   31/03/2012
Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης Σ.Σ.Ε. (30.4.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 3/3.5.2010   14/02/2013
Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων (όλης της χώρας) Δ.Α. 37/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων που απασχολούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 24/7.10.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11327/673/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 7.10.2010 14/02/2013
Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) Δ.Α. 56/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 29/7.1.2011 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11325/671/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 7.1.2011 14/02/2013
Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων Σ.Σ.Ε. (14.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Κλάδων όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 45/24.7.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 27699/2250/17.9.2009 (ΦΕΚ Β 2078/28.9.2009) Υποχρεωτική από: 24.7.2009 14/02/2013
Οικοδόμων μονίμων συνεργείων Δ.A. 49/09 για για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης όλης της χώρας  Π.K. Υπ. Εργ. 29/23.11.09 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 405/63/11.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 24.11.2009 14/02/2013
Οινοπνευματοποιίας Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οινοπνευματοποιίας όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 42/7.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11312/658/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010 31/12/2011
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σ.Σ.Ε. (31.1.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.) (βλπ Ν.4024/11) Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 8/31.1.2011 εφαρμόζεται (υποχρεωτικά) στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού και των Ν.Π.,.,.
αυτών που είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμη της Π.Ο.Ε. — Ο.Τ.Α.
14/02/2013
Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας Υ.Α. 49541/2370/2008 καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών που απασχολούνται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής)  ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008 ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008 31/12/2009
Παροχής υπηρεσιών Δ.Α. 51/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 27/23.11.2010   31/12/2010
Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security) Σ.Σ.Ε. (1.9.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας του Ν.2518/97 έτους 2011  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 33/7.9.2011   31/12/2013
Περιοδευόντων πωλητών  Σ.Σ.Ε.(29.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιοδήποτε προϊόντος Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 53/9.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11332/678/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011 31/12/2011
Πλαστικών Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 48/7.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11311/657/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010 31/12/2011
Πλεκτού ενδύματος ΔΑ 14/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος όλης της χώρας  ΠΚ. Υπ. Απασχ:7/19.6.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24040/1951/23.7.2009 (ΦΕΚ Β 1625/6.8.2009) Υποχρεωτική από: 19.6.2009 14/02/2013
Ποτοποιία - Οξοποιία ΣΣΕ (24.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αναψυκτικών, οινοποιίας, ποτοποιίας, οξοποιίας, ζυθοποιίας, εμφιαλωμένων ή τυποποιημένων νερών και χυμών όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 52/12.10.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 249/33/8.1.2010 (ΦΕΚ Β 8/13.1.2010) Υποχρεωτική από: 20.10.2009 14/02/2013
Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ.
Υ.Α. 49524/2362/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το Προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.) (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008) (διετής) ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008 ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008 31/12/2009
Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων Σ.Σ.Ε. (22.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές Επιχειρήσεις Εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας 25/9.5.2011   31/12/2011
Σιδηροβιομηχανίας Δ.Α 18/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μισθωτών Επιχειρήσεων Παραγωγής και Επεξεργασίας Μετάλλων όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 10/7.11.2011   31/12/2012
Σπορελαιουργίας - Πυραηνελαιουργίας - Σαπωνοποιίας Σ.Σ.Ε. (26.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Σπορελαιουργίας, Πυρηνελαιουργίας, Σαπωνοποιίας όλης της χώρας (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 50/7.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11316/662/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.12.2010 31/12/2011
Τεντοποιίας Σ.Σ.Ε.(5.6.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριων των ειδικοτήτων σημαδευτή-τριας, κόπτη-τριας και γαζωτή-τριας που εργάζονται στις επιχειρήσεις τεντοποιϊας, σκηνοποιϊας,ομπρελοποιϊας παντός τύπου και κατασκευής καλυμμάτων αυτοκινήτων όλης της χώρας  Π.Κ. Υπ. Απασχ:26/16.6.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 27697/2248/17.9.2009 (ΦΕΚ Β 2078/28.9.2009) Υποχρεωτική από: 16.6.2009 14/02/2013
Τουριστικών Γραφείων Δ.Α 12/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού που εργάζεται σε τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία και επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΗΑΤΤΑ-ΠΑΣΕΝΤ-ΓΕΠΟΕΤ)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 7/28.9.2011   14/02/2013
Τυποποιημένων Τροφίμων Σ.Σ.Ε. (24.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων- στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων (διετής)  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 56/26.10.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 5870/573/4.3.2010 (ΦΕΚ Β 390/6.4.2010) Υποχρεωτική από: 4.11.2009 31/12/2009
Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας Σ.Σ.Ε. (6.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Γραφείων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (διετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 58/20.12.2010 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11345/691/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 27.1.2011 31/12/2011
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Σ.Σ.Ε. (6.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Φαρμακευτικών και Συναφών Επιχειρήσεων  Π.Κ. Υπ. Απασχ. 50/7.9.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 486/75/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 55/25.1.2010) Υποχρεωτική από: 7.9.2009 14/02/2013
Φαρμακοποιών Επιστημόνων Σ.Σ.Ε. (14.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα (τριετής)  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 24/6.5.2011   31/12/2012
Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας ΣΣΕ (7.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας   Π.Κ. Υπ. Απασχ. 48/30.7.2009 Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 487/76/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 30.7.2009 14/02/2013
Χειριστών Tεχνικών έργων Δ.Α. 19/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Εργων  Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 11/17.11.2011   14/02/2011
*  Οι συμβάσεις που έχουν κηρυχτεί "υποχρεωτικές" δεσμεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων. 
*  Οι συμβάσεις που δεν έχουν κηρυχθεί "υποχρεωτικές" δεσμεύουν τις επιχειρήσεις που αθροιστικά ισχύει: α) η επιχείρηση συμμετέχει στον συνδικαλιστικό φορέα που την έχει υπογράψει, β) οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συμμετέχουν (εγγεγραμμένα μέλη) στον συνδικαλιστικό φορέα που την έχει υπογράψει και γ) είναι σε ισχύς ( + 3 μήνες μετενέργεια).  
Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0