Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

Αίτημα στην Υφυπουργό Οικονομικών κα. Κατερίνα Παπανάτσιου με Θέμα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2016

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΑΜΒΕΤΤΑ 4-ΑΘΗΝΑ-10678-ΤΗΛ.210 3826627, FAX: 210 3826928

Α.Φ.Μ. 999184257 Δ.Ο.Υ. ΑΑθηνών

E-mail :pooeeelladas@gmail.com

Web site : //www.poo.gr

Αθήνα 14/6/2017

Αρ.πρωτ.εξερχ.57

Προςτην

ΥφυπουργόΟικονομικώνκα. ΚατερίναΠαπανάτσιου

Θέμα: Παράτασητηςπροθεσμίαςυποβολήςφορολογικώνδηλώσεωνφυσικώνκαινομικώνπροσώπωνφορολογικούέτους 2016.

ΌπωςπροκύπτειαπόταστατιστικάστοιχείατηςΑ.Α.Δ.Ε.μέχρισήμερα 12 Ιουνίου 2017 έχουνυποβληθεί 2.588.596 φορολογικέςδηλώσειςότανπέρυσιτηνίδιαημερομηνίαείχανυποβληθεί 2.861.451καιεκκρεμούν 3.500.000 δηλώσεις πουπρέπειναυποβληθούνσεδιάστημα 18 ημερών, πράγμααδύνατον.

Μεμεγάληκαθυστέρησηοιφορολογούμενοιανταποκρίνονταιστηνυποχρέωσητουςναυποβάλλουντιςφορολογικέςτουςδηλώσεις,μεαποτέλεσματαφοροτεχνικά-λογιστικάγραφείανααδυνατούνναφέρουνεις πέραςστιςοριζόμενεςαπότοννόμοπροθεσμίες (30 Ιουνίου 2017) τηνολοκλήρωσητηςυποβολήςτωνφορολογικώνδηλώσεων.

Προςτούτοαιτούμεθατηνπαράτασητηςυποβολήςτωνφορολογικώνδηλώσεων, φυσικώνκαινομικώνπροσώπωνέως 31 Ιουλίου 2017 αφούηπρώτηδόσητουφόρουεισοδήματοςείναικαθορισμένηεκτουνόμουνακαταβληθείστις 31 Ιουλίου 2017 καιέτσιδενπροκαλείταιχρονικήυστέρησηεσόδων.

ΜεΤιμή,

ΟΠρόεδροςΟΓ. Γραμματέας

ΚούκουναςΚωνσταντίνοςΓκιόκαςΝικόλαος

Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0