Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ.Γ.ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΩΝ Γ.Σ. ΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


Γαμβέττα 4, Αθήνα Τ.Κ. 10678                                                Αριθ. πρωτ.εξερχ. 20
Τηλέφωνα : 2103826627                                                         Ημερομηνία : 05/06/2015
FAX : 2103826928
Α.Φ.Μ. 999184257                                                                  .
Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών                                                                  
E-mail : pooeeelladas@gmail.com                                              
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.poo.gr                                                            
                                                         


Προς
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού
κ. Γεώργιο Σταθάκη Τηλέφωνο: 2103332637, 2103332548 Fax: 2103332775
Δ/νση: Νίκης 5 – 7 Τ.Κ.101 80 Αθήνα

Κοινοποίηση:
• Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Αντώνη Παπαδεράκη  Τηλέφωνο: 2103808664, Fax:2103893400 Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος.
• Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού κ.Μανούσο Μανουσάκη  Τηλέφωνο: 2103332470, 2103332502
Δ/νση: Νίκης 5 – 7 Τ.Κ.101 80 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Παράταση των προθεσμιών για τη σύγκληση των Γ.Σ. των Α.Ε. και κατ’επέκτασιν και της προθεσμίας δημοσίευσης του ισολογισμού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
Όπως γνωρίζετε με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. 20 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 10η Ιουνίου 2015).
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας θεωρώντας ότι είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της υποβολής στην ανωτέρω προθεσμία λόγω προβλημάτων, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Φορολογική Διοίκηση με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.
Προτείνει την άμεση προώθηση της παρακάτω τροπολογίας η οποία θεωρείται επιβεβλημένη για την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν.4072/2012 (Α΄ 86):
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, για κάθε εταιρική χρήση που έληξε μπορούν, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37), στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και για την αντίστοιχη υποβολή (20 ημέρες πριν την σύγκλησή της) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., να παρατείνονται για ένα μήνα μετά την προθεσμία, που ορίζεται από τις ισχύουσες Φορολογικές διατάξεις για το κλείσιμο του ισολογισμού της χρήσης αυτής και την υποβολή της δήλωσης στο TAXISNET».
Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.


Με εκτίμηση,

Αθήνα 05/06/2015                                       
              

                                           
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κούκουνας  Κωνσταντίνος                              Λογοθέτης Δημήτριος

Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0