Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΛΟΓΙΣΤΩΝ  –  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 
 
Ο Σύλλογος μας θέλοντας να συμβάλλει στο διάλογο που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος έχει να καταθέσει τις παρακάτω προτάσεις:
Βελτίωση των υπηρεσιών του TAXIS (λειτουργία όλο το εικοσιτετράωρο) ώστε να μειωθεί η δουλειά των Δ.Ο.Υ.  και να λειτουργήσει ουσιαστικά ο έλεγχος.
Ορισμένα επαγγέλματα μπορούν να φορολογούνται βάσει αγορών και να ελέγχεται μόνο η διακίνηση. (Επιχειρήσεις μικρές, σε χωριά δεν χρειάζεται να έχουν ταμειακή μηχανή αλλά να μετατρέπονται οι αγορές σε πωλήσεις και με αυτό τον τρόπο και Φ.Π.Α. αποδίδεται και δηλώνεται σημαντικό φορολογητέο εισόδημα).
Μεταφορά μέρους των φόρων στους Δήμους, έτσι ώστε να βλέπει ο φορολογούμενος ότι οι φόροι που πληρώνει μεταφράζονται σε έργα. Ειδικά τώρα με τη δήλωση του δημοτικού φόρου οι Δήμοι έχουν τεράστιο πρόβλημα.
Οι αποδείξεις του ενοικίου να προσμετρούνται στο αφορολόγητο. Έτσι θα αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώνουν όλο το ενοίκιο που λαμβάνουν.
Είναι αδύνατο να γίνονται καταστάσεις με τις αποδείξεις για τον σχηματισμό του αφορολόγητου. Τα λογιστικά γραφεία θα πρέπει να προσλαμβάνουν προσωπικό που θα πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά με αποτέλεσμα το κόστος της εργασίας αυτής να μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή (αύξηση της τιμής της δήλωσης). Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι αποδείξεις που εκδίδονται από θερμική ταμειακή μηχανή, χάνουν το χρώμα τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα όταν έρχονται οι φορολογούμενοι για την φορολογική τους δήλωση, να μην φαίνεται τίποτα στην ΑΛΠ και κάποιοι ενδεχομένως να αυθαιρετούν.
Άμεση συνεργασία του Υπουργείου με το Οικονομικό Επιμελητήριο και των επαγγελματικών Συλλόγων Λογιστών Φοροτεχνών, πριν από την ψήφιση κάθε φορολογικού νομοσχεδίου. Είμαστε οι μόνοι γνώστες της απλής καθημερινότητας των επιχειρήσεων, συνεπώς μόνο εμείς μπορούμε να συμβουλέψουμε ουσιαστικά το Υπουργείο.
Αύξηση των κλιμακίων για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και φυσικά να υπάρχει ξεχωριστό για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.
Να μην αυξηθεί ο Φ.Π.Α. γιατί αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης και εν τέλει θα την πληρώσει πάλι ο απλός καταναλωτής.
Φορολόγηση των τόκων των μεγάλων καταθέσεων.
Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και πληρωμή του κλήρου από την εκκλησία και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ουσιαστική εφαρμογή του πόθεν έσχες. Κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης του πολίτη, πρέπει να δηλώνεται στην φορολογική δήλωση και να δικαιολογείται από τα σχετικά παραστατικά. Αλλαγή σημαίνει αγορά ομολόγων, μετοχών, σύστασης εταιρειών, κ.λ.π. Και βέβαια να ελέγχονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  με το taxis όλες οι δηλώσεις αυτών που συμμετέχουν σε επιτροπές.
12.                        Κατάργηση του Ε.Τ.ΑΚ. και επαναφορά του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα που αποφέρουν εισόδημα.
13.                        Για την λειτουργία των Δ.Ο.Υ. να δέχονται το κοινό όλο το 8ωρο και τις 5 ημέρες της εβδομάδας και να σταματήσει η δικαιολογία της εσωτερικής απασχόλησης (αυτό ήταν καλή δικαιολογία αλλά για την πριν Η/Υ εποχή).
14.                        Εντατικοποίηση των ελέγχων από ΥΠ.Ε.Ε. για την διακίνηση και από τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικά κέντρα για τα βιβλία των επιχειρήσεων.
         Όσον αφορά για τον κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνών και για το πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα μέλη στην προσπάθεια αυτή προτείνουμε:
Πιστοποίηση των Λογιστών σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο, το οποίο έχει την ευθύνη της έκδοσης και της αναβάθμισης των αδειών τους και θα πρέπει να συνδεθούν τα μητρώα των αδειών που εκδίδονται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τις διαδικτυακές πύλες του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό θα επιτρέψει στις υπηρεσίες του Υπουργείου να γνωρίζουν ποιοι έχουν δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτέχνη και ποιοι παρανόμως λειτουργούν. Τέτοιες ενέργειες θα συμβάλλουν σημαντικά στο κτύπημα της παραοικονομίας.
         Επιπλέον, οι πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτέχνες θα δύνανται (αφού θα έχουν πρόσβαση σε προκαθορισμένα πεδία) να εξυπηρετούν επιτηδευματίες, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα αν το επιθυμούν σε μεγάλο αριθμό ενεργειών που σήμερα μπλοκάρουν τις Δ.Ο.Υ. και ταλαιπωρούν πολίτες και επιχειρήσεις. Θα υποβάλλουν και θα κάνουν εκκαθάριση για το σύνολο των δηλώσεων (εισόδημα, Φ.Π.Α., κεφάλαιο, κ.λ.π.) ώστε γρήγορα και αποτελεσματικά να γνωρίζει το Υπουργείο και οι υπηρεσίες τους ποιοι και πόσο οφείλουν.
         Οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα έχουν ένα συνεργάτη που σήμερα εργάζεται στην κατεύθυνση αυτή χωρίς να τον αξιοποιούν πλήρως.  Το σύνολο των εργασιών γίνεται από αυτούς σήμερα και με την γενίκευση της νέας τεχνολογίας μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε στο μέγιστο. Η Γ.Γ.Π.Σ. υλοποιώντας και σχεδιάζοντας τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, θα μπορεί να αξιοποιεί στο έπακρον τη δυνατότητα που θα έχουν οι πιστοποιημένοι Λογιστές Φοροτέχνες.
         Παράλληλα θεωρούμε αναγκαίο η Γ.Γ.Π.Σ. να αναπτύξει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει σε μηνιαία βάση το σύνολο των πράξεων των επιχειρήσεων  ηλεκτρονικά ώστε να γνωρίζει ποιος πράττει, τι πράττει και ποιο αποτέλεσμα έχουν οι πράξεις του. Επομένως, θα παρακολουθούνται τα προβλήματα των επιχειρήσεων εν τη γενέσει τους και θα προστατεύεται ο επιχειρηματικό κόσμος από τους παράνομους.
         Όλα τα παραπάνω που αρμόζουν σε μια σύγχρονη κοινωνία, επιβάλλουν την ανάληψη ευθύνης από πλευράς Λογιστών Φοροτεχνών, αφού με την κατάργηση του άρθρου 38, του Ν. 2873/2000, θα είναι υποχρεωτική η υπογραφή ώστε να γνωρίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου ποιος συνέταξε και υπέβαλλε τις υποχρεώσεις του επιτηδευματία ή της επιχείρησης.
Επαναφορά της δυνατότητας στα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών να συμμετέχουν σαν εισηγητές σε σεμινάρια ενημέρωσης – επιμόρφωσης των Λογιστών Φοροτεχνών, κάτι το οποίο γινόταν για πολλά χρόνια και που τα τελευταία χρόνια από την ηγεσία του Υπουργείου τους έχει στερηθεί.
         Ελπίζουμε ότι ανοίγεται ένας δρόμος ευρύτερης συνεργασίας με το Υπουργείο σας, ο οποίος θα οδηγήσει στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.
 
 
 
 
 
                                                          Μετά τιμής
                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                                        Ο Πρόεδρος
                                                 Ουρανός Εμμανουήλ

Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0