Νόμοι - Διατάξεις

 ΠΟΛ | 08 07

 Εγκύκλιοι | 08 07

 Αποφάσεις | 08 07

 Νόμοι | 08 07

 Οδηγίες | 08 07

Κωδικοποίηση

 Βιβλίων & Στοιχείων

 Φορολογία Εισοδήματος

 Φ.Π.Α.

Εύρεση Εργασίας

 Ψάχνω Εργασία

 Προσφέρω Εργασία

 Προσωπικό

 Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Εκτύπωση Θέματος  Αποστολή σε email 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Τραπεζούντας 101 Κορυδαλλός Αττικής Τ.Τ.  181 21

Τηλ.: 2810 762600, 2310 546730, 210 5646734  & 6947180980

Fax:  2810 330634

Ε-mail:  fek@hol.gr  &  stm@hol.gr

www.eao.gr

                                                                                  Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2009

Θέρμα: Συμμετοχή των φορέων των οικονομολόγων στο διάλογο για την κοινωνική ασφάλιση

 

                           Προς

                            Την  Κεντρική Διοίκηση Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

                            Τις   Τοπικές Διοικήσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

                            Τα μέλη της Συνόδου των Αντιπροσώπων του Ο.Ε.Ε.                                      

                             Τις παρατάξεις του Ο.Ε.Ε. που συμμετείχαν στις τελευταίες                                                                       

                            εκλογές για ανάδειξη Τοπικών Διοικήσεων και μελών της Σ.Τ.Α.

                            Τους Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις οικονομολόγων.         

                            Τους Πρωτοβάθμιους συλλόγους οικονομολόγων.

 

      Αγαπητοί συνάδελφοι

 

      Όπως είναι γνωστό θεσμοθετήθηκε η ενιαία ασφάλιση των  επιστημόνων και προωθείται σταδιακά η υλοποίηση της, αλλά στις θεσμικές αυτές αλλαγές δεν γίνεται καμιά αναφορά στους οικονομολόγους επιστήμονες.

Στα πλαίσια της ισοτιμίας και ισονομίας η εξαίρεση αυτή αποτελεί κατάφορη αδικία, λειτουργεί απαξιωτικά και συμβάλει καθοριστικά στην γενικότερη υποβάθμιση του κλάδου μας.

Η κοινωνική αυτή ανισότητα αποτελεί σοβαρότατο πλήγμα για τον κλάδο μας και πρέπει να υπάρξει άμεση και καθολική κινητοποίηση όλων των φορέων των οικονομολόγων για διεκδίκηση του αιτήματος, της  ένταξης και των οικονομολόγων στην ενιαία ασφάλιση των επιστημόνων προασπίζοντας ταυτόχρονα και την αξιοπρέπεια του κλάδου μας.

Τώρα μάλιστα που έχουν εξαγγελθεί και νέες συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταμείων, και ανακοινώθηκε η έναρξη διαλόγου της πολιτείας με τους φορείς ο κλάδος δεν πρέπει, με κανένα τρόπο, να παραμείνει και πάλι ανενεργός. Πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούμε στο ίδιο ασφαλιστικό ταμείο με τους υπόλοιπους επιστημονικούς κλάδους. 

Ο σκοπός της λειτουργίας  της Επιτροπής για την ένταξη των οικονομολόγων στην ενιαία ασφάλιση επιστημόνων αποβλέπει να απευθυνθεί μόνο στους φορείς των οικονομολόγων, όλωντων βαθμών. H Επιτροπή θα αναστείλει τις δραστηριότητες της όταν οι φορείς μας εντάξουν στις προτεραιότητές τους την συγκεκριμένη διεκδίκηση. Δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουμε τους θεσμοθετημένους φορείς του κλάδου μας. Η πρωτοβουλία μας θα επεκταθεί και πέραν των φορέων μας μόνο αν παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα και οι φορείς του κλάδου μας δεν ανταποκριθούν. Στη δεύτερη περίπτωση που την απευχόμαστε τα μέλη της επιτροπής θα ιδρύσουν και νόμιμο φορέα διεκδίκησης του αιτήματος μας.

Διευκρινίζουμε ότι η ένταξη των οικονομολόγων στην ενιαία ασφάλιση επιστημόνων δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην συνέχιση της λειτουργίας του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων (Ε.Τ.Α.Ο.)  γιατί είναι επικουρικό ταμείο προαιρετικής ασφάλισης με διαφορετικούς κλάδους κοινωνικών παροχών.

Ο ισχυρισμοί πολιτικών παραγόντων, σε ανεπίσημες απαντήσεις, σε μεμονωμένες ερωτήσεις για έλλειψη αποθεματικών των ταμείων που είναι ασφαλισμένοι οι οικονομολόγοι και συνεπώς δε τίθεται θέμα ένταξης μας στην ενιαία ασφάλιση επιστημόνων αναμφίβολα αποτελεί πρόφαση γιατί αν αυτός υπήρξε ο λόγος του αποκλεισμού μας γιατί δεν ενέταξαν στην ενιαία ασφάλιση επιστημόνων  τους νέους οικονομολόγους που ασφαλίζονταν για πρώτη φορά, μετά την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του νόμου για την δημιουργία της ενιαίας ασφάλισης Επιστημόνων. Θεωρούσαν και θεωρούν δηλαδή οι εκπρόσωποι της πολιτείας πως απονέμουν κοινωνική δικαιοσύνη όταν κρίνουν πως για πάντα πρέπει να παρέχονται στους οικονομολόγους και στις μέλη των οικογενειών τους άνισες ασφαλιστικές παροχές, σε σχέση με τους άλλους επιστήμονες; Τότε ασφαλώς θα απέκλειαν από την ένταξη στην ενιαία ασφάλιση επιστημόνων και κλάδους επιστημόνων με ελλειμματικά ασφαλιστικά ταμεία, που όμως δεν έπραξαν.

Τα μέλη της Επιτροπής θεωρούν πως ο αποκλεισμός μας οφείλεται στη γενικότερη νοοτροπία της πολιτείας να μην μας αναγνωρίζει τα δικαιώματα μας που αντίστοιχα έχει παραχωρήσει σε άλλους επιστήμονες αλλά και στην δική μας, σχεδόν καθολική αδράνεια, πριν και όταν ψηφίζονταν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Πιστεύουμε πως η ένταξη μας στην ενιαία ασφάλιση επιστημόνων αφορά όλους μας, παλιούς και νέους συναδέλφους, τουλάχιστον του ιδιωτικού τομέα, μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

Κρίνουμε αναγκαίο την άμεση έναρξη διαλόγου των εκπροσώπων του Υπουργείου, των πολιτικών κομμάτων της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. και των δευτεροβάθμιων  συνδικαλι- στικών φορέων του κλάδου μας και των εκπροσώπων των φορέων των οικονομολόγων.

Χάσαμε την πρώτη ευκαιρία διαλόγου, αλίμονο αν χάσουμε και τη δεύτερη.

Με ειλικρινείς προϋποθέσεις  και με αναγνώριση της επιστημονικής μας ταυτότητας θα βρεθούν οι επί μέρους λύσεις. Αλλά να μην μας απασχολεί το σημαντικότατο αυτό πρόβλημα, που αφορά όλους μας, κάθε άλλο παρά σύμφωνους μας βρίσκει.

Πρέπει επιτέλους η πολιτική ηγεσία της χώρας μας, σε μια κοινωνία ισονομίας να αναγνωρίσουν πως και οι οικονομολόγοι αποτελούν μέλη της επιστημονικής κοινότητας και θα πρέπει να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τους άλλους επιστημονικούς κλάδους.  

Η Επιτροπή επιθυμεί και επιδιώκει συναντήσεις με όλους τους φορείς του κλάδου μας, με την Κ.Δ. και τις διοικήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε., με μέλη της Συνόδου των Αντιπροσώπων και με όλους του πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου μας για μια ειλικρινή συζήτηση και αναμένουμε  την ανταπόκριση σας που θεωρούμε βέβαιη.

   Τα μέλη της Επιτροπής θα βρίσκονται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια κρίνεται πως μπορούν να παρέχουν για την επίτευξη της ασφαλιστικής μας αναβάθμισης. 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

Αναγνώστου Νίκος

Βερικκοκίδης Πρόδρομος

Γεωργαντάς Δημοσθένης

Δινεράκης Zαχάρης

Καλλέργης Zαχάρης

Καχρίλας Νίκος
    Κουμαρτζής Φρίξος

Κούτσικος Δημήτρης

Λογοθέτης Δημήτρης

Μάντζαρης Σταύρος

Ματθαιάκης Γιώργος

Παναγιωτάκη Αριάδνη

Ποταμιάνου Βασιλική

Ποτουρίδης Γιώργος

Τσόκας Μανόλης

Δείτε επίσης τις σχετικές σελίδες...
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
 
 Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go   Go 
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Κορυφή σελίδας

Είσοδος Μελών

Χρήστης
Κωδικός

Εγγραφή Μελών

Δοκιμάστε δωρεάν τις υπηρεσίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οικονομολόγων

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε άμεσα για τα νέα μας, δώστε ένα email

Economist LawBank

Live αναζήτηση νομοθετικών διατάξεων. Δώστε στo πεδίo τον κωδικό του ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ. Το μέγεθος της λίστας θα προσαρμοστεί αυτόματα. Το πεδίο αναγνωρίζει μόνο αριθμούς.

ΝΟΜΟΣ/ΠΟΛ

 Δώστε αριθμό ΝΟΜΟΥ/ΠΟΛ

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0